Korte utdrag: Oppmerksomhetstrening (ATT)

Om “Korte utdrag”:

“Korte utdrag”-serien er småplukk jeg har gjort fra aktuelle områder innen psykisk helsevern. Det kan dreie seg om mine egne meninger om forskjellig emner, men også være korte sammendrag fra nyere litteratur og forskning. Sammendragene er det jeg som har redigert og det står for min oppfatning av det jeg har lest. Noen ganger er det med lenker til artikkel eller web-side.

Oppmerksomhetstrening (ATT)

Effekt på angst og grunnantagelser i panikklidelser, sosial fobi og hørselshallusinasjoner.

Trene opp ”oppmerksomhetsmuskelen” som Hans Nordahl sier.

Trene opp oppmerksomheten slik at folk får en ”breiere” oppmerksomhet generelt, får med seg mer detaljer, flere opplysninger og ev motstridende fakta til egne forestillinger og derfor bedre kan forandre egne antagelser om hvordan ting egentlig er. Her forsøker en ikke direkte å forandre eller utfordre innholdet i pas’s antagelser, som en mener opprettholder angstlidelsen, men i steden sørger for å øke fleksibiliteten i pasientens oppmerksomhet. I en artikkel(Clin. Psychol. And psychot. Vol 4 1997) viser AdrianWells hvordan panikkanfall, angst generelt og negative grunnleggende antagelser kan bli effektivt og varig redusert ved hjelp av denne teknikken.

Valmaggia 2007, Science direct, viser hvordan en kan jobbe med ATT i 8 sesjoner, hos en schizofren pasient med hørselshallusinasjoner og som viste seg å redusere symptomene og førte til en stor forandring i pasientens oppfatning av kontroll og mestring av hørselshallusinasjonene. Valmaggia konkluderer med at ATT kan være en effektiv tilleggsstrategi for å behandle spesifikke psykotiske symptomer.

0 Comments On “Korte utdrag: Oppmerksomhetstrening (ATT)”

Legg igjen en kommentar