Depresjon og demens

Vanskelig å skille depresjon og demens.

Forekomst

Rundt 70 000 personer i Norge har diagnosen demens. Omtrent dobbelt så mange eldre har en eller annen form for depresjon.

Et vanskelig skille

I temaheftet “Psykisk 0210”, utgitt av Helsedirektoratet, forklarer forskningssjef ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse og professor i alderspsykiatri Knut Engedal om hvor vanskelig det ofte kan være å skille depresjon og demens.

Etter som konsentrasjonsvansker og manglende initiativ er vanlige symptomer på depresjon, kan atferden hos den eldre likne på tidlig fase av demens.

Gode observasjoner og melding til fastlege

Engedal poengterer at eldre ofte har problemer med å fortelle om sine plager. Derfor er det viktig at hjemmesykepleiere og pårørende tar seg god tid sammen med den eldre og sier i fra til fastlege, når de får mistanke om depresjoner, somatiske plager og/eller demens.

Tidlig diagnose

Depresjoner hos eldre har en tendens til å bli langvarige, hevder Engedal. Derfor er en tidlig diagnose viktig.

Demenssykdom kan ikke kureres, men også når det gjelder demens hevder Engedal at tidlig diagnostisering er viktig, etter som det da blir enklere for pårørende og omsorgstjenesten å forstå atferden til den syke og dermed gi riktig hjelp.

Hjelp til selvhjelp

Professor Engedal understreker til slutt betydningen av at pårørende og andre legger til rette for at den eldre selv får ta ansvar og medbestemmelse. Ikke minst gjelder dette i forhold til deltakelse i fellesskap, mosjon, frisk luft, tilpassede aktiviteter og daglige gjøremål.

Først publisert på psykiskhelsearbeid.no

Forsidebilde: macinate