Korte utdrag: Diagnostikk og utredning

Om “Korte utdrag”:

“Korte utdrag”-serien er småplukk jeg har gjort fra aktuelle områder innen psykisk helsevern. Det kan dreie seg om mine egne meninger om forskjellig emner, men også være korte sammendrag fra nyere litteratur og forskning. Sammendragene er det jeg som har redigert og det står for min oppfatning av det jeg har lest. Noen ganger er det med lenker til artikkel eller web-side.

Diagnostikk/utredning.

All kontakt med pasienter med hensikt utredning eller behandling starter med og hele tiden fortsetter med relasjonsbygging. Akseptere, Anerkjenne, Avklare og Ansvarliggjøre er viktige begreper. I alle spørreundersøkelser blant pasienter om hva de synes om den behandlingen de har fått, er deres tiltro til behandler et vesentlig punkt for vellykket behandling. Ryum og Stiles (Tidsskrift norsk psykologforening 2005) sier at god allianse består av 3 gjensidig avhengige faktorer:

  1. Gjensidig enighet og forståelse av hvilke mål man søker i endringsprosessen.
  2. Avklarte oppgaver til hver av partene – pas og terapeut.
  3. Båndet mellom partene, som gjensidig tillit, aksept, fortrolighet.

Enighet om målene viktig.

God allianse tidlig i terapiprosessen har stor prediktiv verdi for senere effekt i psykoterapien. God allianse reduserer symptomtrykk og innfører håp, – svært viktig. Men det sies at det er lite empiriske data som støtter opp under teorien om at den terapeutiske alliansen har en kurativ effekt i seg selv, men må være sammen med terapeutisk kunnskap.

Det skal gjøres en nosologisk og en funksjonell diagnose. Det vi kommer fram til skal kommuniseres forståelig til pasienten og pasienten skal få anledning til å uttale seg om han/hun synes dette stemmer.

Så skal vi foreslå en behandling for problemene som vi selv kan gjennomføre, og eventuelt fremlegge andre godt dokumenterte behandlinger som andre kanskje må gjennomføre. Pasienten skal ha anledning til å velge behandlingsform, men i praksis er ikke det alltid så lett å innfri. Når valget er gjort, skal pasienten få en god forståelse for hva behandlingen innebærer, innhold, krav til pas, samarbeid, antall timer, hyppighet og helst også noe om varighet. Dette kaller vi sosialisering, eller å undervise pas om behandlingsformen. Ved å gjøre dette skikkelig, gjerne eksemplifisert med situasjoner fra pasientens egen fortelling, legger vi et godt grunnlag for pasientens forståelse for terapien og hele terapien går mye kjappere. Da først starter vi med behandlingsintervensjonene!

Starter vi med de gode intervensjonene for tidlig, før grunnlaget er lagt, havner de gjerne litt ”i løse lufta” og blir ikke nødvendigvis så godt tatt imot. Vi opplever da at vi gjerne må forsvare bruken av dem.

Så husk: under utredningen er 3 ting viktig; informasjon, informasjon, informasjon, ikke start behandlingen for tidlig.

Neste uke: Terapi mot sosial fobi.

Forsidebilde: Jason Rojas.