Korte utdrag: Terapi mot sosial fobi

Om “Korte utdrag”:

“Korte utdrag”-serien er småplukk jeg har gjort fra aktuelle områder innen psykisk helsevern. Det kan dreie seg om mine egne meninger om forskjellig emner, men også være korte sammendrag fra nyere litteratur og forskning. Sammendragene er det jeg som har redigert og det står for min oppfatning av det jeg har lest. Noen ganger er det med lenker til artikkel eller web-side.

Terapi mot sosial fobi(sf)

Sosial fobi er en av de vanligste angstlidelsene. Livstidsprevalens på 8 til 12 %. Problemene starter gjerne tidlig som en kan se allerede før 5 årsalderen og en ny topp for start av problemer mellom 11 og 15 årsalder. Sosial fobi blir ofte kronisk fordi mange kommer sent til behandling. Gjennomsnittlig varighet, 20 år eller mer. Den tidlige start gjør at dette fører til mange tapte muligheter for folk, da det hindrer dem i sosial suksess. Som igjen har negativ effekt på livskvalitet.

Ewa Mørtberg ved Karolinska Institutt for klinisk nevrovitenskap, sier at 3 ukers kognitiv terapi er like effektivt mot sosial fobi som ett års behandling med SSRI(antidepressiva). Bedre effekt av individual- enn gruppebehandling. Hennes forskning foreslår å individualisere gruppebehandlingen for å få intervensjonene knyttet mer til individets spesifikke problemer. (Treatment of social phobia : Development of a method and comparison of treatments, Mörtberg, Ewa. Karolinske Institutet.)

Annen forskning viser ingen forskjell mellom gruppe og individuell behandling.

En del forskning viser også at det ikke er bedre effekt med kombinasjon med medisiner og (CBT) kognitiv atferdsterapi (Clark DM, Ehlers A et al. Cognitive therapy versus fluoxetin in generalized social phobia. J Consult Clin Psychol 2003;71), og det blir raskere og flere tilbakefall i grupper som bruker kombinasjons-behandling når medisinering avsluttes. Akutt synes det imidlertid å være like effektivt med medisiner som CBT (Davison JR, Foa EB 2004). En ser at pasienter som har depressive symptomer i tillegg ved oppstart av behandling, får dårligere behandlingsresultat og høyere dropout (Ledley DR, Foa EB. Depress Anxiety 2005;22.). Depresjon er en negativ faktor i behandling av mange lidelser. Tilsier det at depresjonen må behandles først?

Manber et al (2008), viser at kombinasjon psykofarmaka og psykoterapi gir raskere remisjon av kronisk depresjon, enn behandling alene, men sier ikke noe om tilbakefall. Best resultat med kombinasjonsbehandling for depresjon hvis lav angstskåre.

Neste uke: Angstveiledere.

Forsidebilde: jronaldlee